Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

Światowy Dzień Żółwia w Warszawskim ZOO

23 maja, w Światowy Dzień Żółwia, Warszawskie ZOO zaprasza na spacer edukacyjny, podczas którego będzie można poznać żółwie z całego świata mieszkające w stołecznym zoo. Edukator ZOO opowie też o jedynym krajowym gatunku – żółwiu błotnym, dla którego ZOO prowadzi program ochrony i reintrodukcji. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, na spotkanie obowiązują zapisy.

 

Warszawskie ZOO od kilku lat prowadzi projekt reintrodukcji żółwia błotnego na Mazowszu. Pierwsze osobniki odnawiające stanowisko na Mazowszu pochodziły z przesiedlenia młodych żółwików z innych ostoi w Polsce. Do nich, co roku, dołącza grupa młodych, odchowanych w Warszawskim ZOO żółwi. Do reprodukcji została włączona grupa dziewięciu, przebadanych pod kątem linii genetycznej, osobników mieszkających w zoo. Stado zarodowe w Warszawskim ZOO mieszka w warunkach możliwie zbliżonych do naturalnych, na wybiegu usytuowanym w pobliżu Ptasiego Azylu. Nie jest on stale dostępny dla zwiedzających, tylko okazjonalnie i tylko z przewodnikiem. Właśnie spacer edukacyjny 23 maja będzie okazją do odwiedzenia żółwi błotnych na ich wybiegu.

 

A jak się miewają żółwie wypuszczane w ramach projektu reintrodukcji? Gady te dały początek dwóm nowym populacjom żółwia błotnego - Emys orbicularis orbicularis na dwóch nowych siedliskach: stanowisko Bajkał i stanowisko Cyganówka. Żółwie były wypuszczane w 2018, 2019 i 2020 r. Siedlisko „Bajkał” zasiedlono łącznie 29 osobnikami żółwia błotnego 23.05.2018 r. i 23.05.2020, natomiast siedlisko „Cyganówka” zasiedlono 25 osobnikami w dniu 23.05.2019 r. Od początku uruchomienia projektu prowadzony jest monitoring założonych populacji. Na podstawie obserwacji w 2021 r. można założyć, że wsiedlone żółwie dobrze przystosowały się do panujących warunków. Jednak dopiero monitoring w kolejnych latach powinien potwierdzić wyciągnięte wnioski. Dla ogłoszenia pełnego sukcesu reintrodukcji, żółwie potrzebują dorosnąć i zacząć się naturalnie rozmnażać. A na to musimy poczekać 10 lat, bo tyle potrzebują żółwie na osiągniecie dojrzałości płciowej. W tym czasie muszą mieć zapewniony spokój i nie wysychające zbiorniki wodne.

 

CO: Dzień Żółwia w Warszawskim ZOO

DLA KOGO: dzieci od 8 lat, młodzież, dorośli

KIEDY: 23 maja, godz. 10.30 – 12.00

ZAPISY: w Dziale Edukacji Warszawskiego ZOO pod nr tel. +48 (22) 619 56 28, +48 (22) 619 40 41 wew. 179, od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.

GDZIE: Warszawskie ZOO, Spotkanie przy bramie głównej, wejście od strony ul. Ratuszowej.

 

Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie
Źródło: Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie

 Dystrybutory wody

Reklama:

Dzierżawa bezbutlowych, filtrujących dystrybutorów wody - Zawsze świeża, gazowana woda bez plastiku.

Dystrybutory wody

Do biura, domu, restauracji - Przetestuj bez zobowiązań - Odział w Warszawie tel. 797-806-096

Dystrybutory wody