Ratownictwo
pixabay.com

Mazowsze

W 2021 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia 423,5 tys. osobom. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało 530,6 tys. osób. W szpitalnych oddziałach ratunkowych w trybie stacjonarnym leczonych było 203,0 tys. osób

 

Jednostki systemu ratownictwa medycznego oraz współpracujące

W ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne  w 2021 r. pomoc medyczną w nagłych wypadkach świadczyły 202 zespoły ratownictwa medycznego (39 specjalistycznych i 163 podstawowe, a także 3 lotnicze zespoły ratownictwa medycznego oraz 32 szpitalne oddziały ratunkowe (SOR). 


Wskaźnik dostępności świadczeń medycznych udzielanych przez zespoły ratownictwa medycznego, wyrażony jako liczba zespołów (podstawowych i specjalistycznych) na 100 tys. ludności, w województwie mazowieckim wyniósł 3,7 i nie zmienił się w porównaniu z 2020 r. (w kraju w 2020 r. – 4,1, w 2021 r. – 4,2.

 

Z systemem ratownictwa medycznego współpracowały 2 centra urazowe udzielające świadczeń medycznych pacjentom z mnogimi, wielonarządowymi obrażeniami ciała, w tym 1 centrum urazowe dla dzieci oraz 10 izb przyjęć.


Zespoły ratownictwa medycznego, lotnicze zespoły ratownictwa medycznego


Według stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. liczba personelu wchodzącego w skład zespołów ratownictwa medycznego wyniosła 1797 pracowników a. Najliczniejszą grupę stanowili ratownicy medyczni – 1391. Ponadto w zespołach pracowało 120 pielęgniarek systemu, 100 lekarzy systemu, a także 186 kierowców i pilotów. 


W 2021 r. odnotowano 422,8 tys. wyjazdów/wylotów zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia (o 9,7% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem). Zdecydowaną większość (78,3%) stanowiły wyjazdy do domu pacjenta. Zespoły ratownictwa udzieliły świadczeń zdrowotnych 423,5 tys. osobom (o 9,9% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem), w tym 47,2% stanowiły osoby w wieku 65 lat i więcej, a 5,4% – dzieci i młodzież do 18 lat. Częściej udzielano pomocy mężczyznom (51,3%) niż kobietom. Przed podjęciem lub w trakcie czynności ratunkowych stwierdzono zgon u 9093 osób (o 6,1% więcej niż w 2020 r.), przy czym dla 84,5% osób miejscem zdarzenia był dom, a dla 2,8% – ruch uliczno-drogowy.


Szpitalne oddziały ratunkowe, izby przyjęć 


Szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) zapewniały świadczenia zdrowotne w dwóch trybach: ambulatoryjnym (niezakończonym hospitalizacją) oraz stacjonarnym. 

W 2021 r. w izbach przyjęć lub SOR udzielono doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym 530,6 tys. osób z czego dzieci i młodzież w wieku do 18 lat stanowiły 20,5%, a osoby w wieku 65 lat i więcej 24,4%. Liczba leczonych w trybie stacjonarnym w SOR wyniosła 203,0 tys. osób z czego 52,7% przekazano do leczenia szpitalnego. 


Pacjenci leczeni ambulatoryjnie najczęściej korzystali ze świadczeń w zakresie chirurgii (33,7%), chorób wewnętrznych (14,6%).
 

Źródło danych GUS

 Dystrybutory wody

Reklama:

Dzierżawa bezbutlowych, filtrujących dystrybutorów wody - Zawsze świeża, gazowana woda bez plastiku.

Dystrybutory wody

Do biura, domu, restauracji - Przetestuj bez zobowiązań - Odział w Warszawie tel. 797-806-096

Dystrybutory wody