Wyniki badań wody przeprowadzonych na terenie powiatów, przez które przepływa Wisła

data dodania: 
02.09.2019
Wyniki badań wody przeprowadzonych na terenie powiatów, przez które przepływa Wisła

foto: pixabay.com

 

Komunikat Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.

 

Awaria kolektorów oczyszczalni ścieków „Czajka” – wyniki badań wody przeprowadzonych na terenie powiatów, przez które przepływa Wisła – stan na 2 września 2019 r. g. 15.00.

 

Mazowiecki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny informuje, że w związku z awarią układu przesyłowego ścieków na terenie m.st. Warszawy prowadzony jest obecnie stały codzienny wzmożony monitoring jakości wody do spożycia na terenie powiatów województwa mazowieckiego, przez które przepływa Wisła. Wyniki badań jakości wody są regularnie publikowane na stronach internetowych poszczególnych powiatów.

 

Uzyskane wyniki wykazują brak przekroczeń wartości normatywnych oznaczanych parametrów – woda w sieci wodociągu płockiego i warszawskiego spełnia wymagania dla wody do spożycia przez ludzi, określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294)  

 

Woda w Warszawie i w Płocku jest przydatna do picia bez ograniczeń.

Kolejne wyniki badań przeprowadzanych codziennie przedstawiane są w komunikatach dotyczących jakości wody aktualizowanych i dostępnych na stronach internetowych powiatowych stacji w Płocku i w m.st. Warszawie.

 

Ponadto na terenie działania:

 

  • PPIS w Legionowie

Utrzymywany jest stały kontakt z władzami Gminy Jabłonna oraz Powiatu Legionowskiego. Sytuacja na rzece Wisła na terenie gminy jest monitorowana i nie wskazuje na spowodowanie pogorszenia jakości wody w tych ujęciach.

 

  • PPIS w Powiecie Warszawskim Zachodnim

Prowadzony jest monitoring jakości wody pochodzącej z ujęć głębinowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łomiankach, który w ramach zbiorowego zaopatrzenia w wodę dostarcza wodę mieszkańcom na terenie Gminy Łomianki. Na nadzorowanym terenie nie wystąpiły zgłoszenia ani sytuacje alarmowe.

 

  • PPIS w Nowym Dworze Mazowieckim

Na terenie powiatu nowodworskiego sytuacja pod względem bezpieczeństwa ludności nie uległa zmianie. Woda na terenie powiatu z sieci wodociągowej jest zdatna do picia. Wystosowano komunikaty do wójtów/burmistrzów gmin, przez które przepływa rzeka Wisła, o nie używaniu do celów spożywczych wody z przydomowych studni w gospodarstwach indywidualnych.

 

  • PPIS w Płońsku

Miejscowości na obszarze gminy Czerwińsk nad Wisłą w powiecie płońskim nie mają ujęć wody zaopatrujących ludność, opartych na wodzie pochodzącej z rzeki Wisły. Nie odnotowano niepokojących zdarzeń, które mogą mieć potencjalny wpływ na jakość wody przeznaczonej do spożycia i wody rekreacyjnej.

 

  • PPIS w Sochaczewie

Nie ma zagrożenia dla wody w wodociągach publicznych w gminach Brochów, Młodzieszyn, Iłów.

 

Jednocześnie, w związku z zaistniałą sytuacją, zaleca się niekorzystanie z wód Wisły w celach rekreacyjnych, do połowu ryb, pojenia zwierząt gospodarskich, podlewania upraw itp.

 

O sytuacji w konkretnych powiatach województwa mazowieckiego na bieżąco informują na swoich stronach internetowych właściwi terenowo państwowi powiatowi inspektorzy sanitarni.

(jn)

 

Źródło: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie

Dodaj komentarz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.
Skala Apgar, czyli za co noworodek dostaje punkty
Niższy PIT - 17% - od 1 października 2019 r.
Nieuczciwa opiekunka zatrzymana
Pradzieje Ziem Polskich - wystawa w Państwowym Muzeum Archeologicznym