Odcinek S17 z dofinansowaniem

 Odcinek S17 Warszawa - Garwolin z unijnym dofinansowaniem

foto: pixabay.com

 

Odcinek S17 Warszawa - Garwolin z unijnym dofinansowaniem

 

Prawie 488 mln zł unijnego dofinansowania otrzyma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad na budowę S11 obwodnicy Szczecinka oraz odcinka drogi ekspresowej S17 węzeł Zakręt – węzeł Lubelska.

 

Środki na dofinansowanie tych inwestycji pochodzą z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Umowy o dofinansowanie, w obecności ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka, podpisali 18 lipca 2018 r. Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol i Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Gryga.

 

- Realizacja inwestycji drogowych w ramach rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych jest dla nas okazją do poprawy infrastruktury transportowej w Polsce. Dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych możemy wybudować więcej dróg i proces ten przyspieszyć – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

 

- Drogowa dyrekcja podpisuje dzisiaj 41. i 42. umowę o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko. Z 10,8 miliarda złotych, które ma do dyspozycji, wykorzystała już prawie 60 procent. Jestem spokojny, że pieniądze unijne na drogi wykorzystamy w całości i w terminie – powiedział wiceminister inwestycji i rozwoju Witold Słowik.

 

Ulga dla Warszawy

 

Projekt pn.: „Budowa drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin, odc. w. Zakręt – w. Lubelska” przewiduje powstanie prawie 5-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 na terenie województwa mazowieckiego. Całkowity koszt inwestycji wyniesie prawie 735 mln zł, w tym dofinansowanie unijne to ponad 274 mln zł.

 

W ramach przedsięwzięcia powstaną dwa węzły drogowe Zakręt i Lubelska. Węzeł Zakręt połączy drogę krajową nr 2 i drogę ekspresową S17. Węzeł Lubelska będzie natomiast jednym z kluczowych elementów całego Warszawskiego Węzła Drogowego i połączy drogi ekspresowe S17 i S2 z autostradą A2.

 

W ramach zadania powstanie również odcinek drogi ekspresowej S2 o długości 1,5 km. Zakończenie inwestycja jest planowane w kwietniu 2021 roku.

 

- Budowany odcinek drogi ekspresowej S17 Warszawa – Garwolin ma duże znaczenie dla mobilności regionalnej i ponadregionalnej. Usprawniony zostanie ruch samochodowy pomiędzy województwem mazowieckim a lubelskim, jak również nastąpi znacząca poprawa dostępności Warszawy dla mieszkańców powiatów mińskiego i otwockiego. Nastąpi też poprawa warunków tranzytu dla pojazdów spoza Polski, bowiem budowany odcinek drogi ekspresowej jest częścią korytarza transeuropejskiego sieci TEN-T – podkreślił Dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych Przemysław Gorgol.

 

Źródło: MI i www.centrumprasowe.pap.pl