Nowe centra badawcze w Warszawie

Ponad 73 mln zł od FNP na nowe centra badawcze w Warszawie

 

 

Ponad 73 mln zł od FNP na nowe centra badawcze w Warszawie

 

Dwa centra naukowe powstaną w Warszawie dzięki środkom z programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Otrzymają one łącznie ponad 73 mln zł - poinformowała FNP. Prowadzone w nich będą badania nad plastycznością mózgu i promieniowaniem elektromagnetycznym.

 

Obydwa ośrodki powstaną w Warszawie - jeden w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego PAN, a drugi w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN - informuje w czwartek FNP na stronie internetowej. Kierować nimi będą wybitni polscy badacze o uznanym na świecie dorobku naukowym.

 

Środki na realizację obu projektów zostały przyznane w ramach rozstrzygniętego właśnie czwartego ogólnopolskiego konkursu FNP na Międzynarodowe Agendy Badawcze. Program ten realizowany jest od listopada 2015 r. ze środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR). Jego efektem ma być powstanie w Polsce wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej ośrodków naukowych.

 

We współpracy z warszawskim Instytutem Nenckiego PAN powstanie Centrum Doskonałości BRAINCITY. Pokierują nim prof. Leszek Kaczmarek i dr hab. Ewelina Knapska. Celem BRAINCITY jest zrozumienie i wykorzystanie złożonej plastyczności ludzkiego mózgu w celu zwalczania chorób.

 

"Nasza wiedza w zakresie neurobiologii, funkcjonowania i dysfunkcji mózgu wzrasta w ostatnich latach w niebywałym tempie. Wszystkie te znamienne osiągnięcia technologiczne i metodologiczne zostaną wykorzystane w BRAINCITY. Celem nadrzędnym naszej działalności będzie wypracowanie nowych rozwiązań poprawiających profilaktykę, diagnostykę, monitorowanie oraz leczenie chorób i patologii związanych z plastycznością mózgu" – mówi cytowany w komunikacie FNP prof. Leszek Kaczmarek.

 

Międzynarodowym partnerem strategicznym przedsięwzięcia będzie Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej (EMBL). Projekt BRAINCITY otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 39 mln zł na okres pięciu lat.

 

Z kolei w ramach drugiego zwycięskiego projektu, w ośrodku CENTERA (Centrum Badań i Zastosowań Technologii Terahercowych) polscy fizycy pracować będą nad tzw. "luką terahercową". Centrum, które prowadzone będzie w Instytucie Wysokich Ciśnień PAN w Warszawie, kierować będą profesorowie Wojciech Knap i Thomas Skotnicki.

 

Jak czytamy na stronie FNP, promieniowanie terahercowe jest promieniowaniem elektromagnetycznym o częstościach oscylacji rzędu 1012 Hz - jest to więc pasmo leżące pomiędzy podczerwienią a mikrofalami. Pomimo tego, że jest ono znane od dawna, dotychczas nie jest praktycznie wykorzystywane przez człowieka na szeroką skalę.

 

"Luka terahercowa kryje w sobie niezmierzone możliwości eksploracji, zarówno na polu naukowym, jak i gospodarczym. W przeciwieństwie do promieniowania rentgenowskiego i ultrafioletowego, fale THz nie są szkodliwe dla ludzi ani zwierząt. Dla fal THz przewidziano szereg ciekawych zastosowań, m.in. w komunikacji, przemyśle, rolnictwie i handlu" – tłumaczy cytowany w komunikacie FNP prof. Wojciech Knap. Aby zrealizować cele projektu, jego autorzy planują utworzenie interdyscyplinarnego środowiska złożonego z czołowych badaczy w dziedzinie fizyki, chemii, materiałoznawstwa, elektroniki, informatyki, telekomunikacji i nauk przyrodniczych.

 

Na projekt CENTERA Fundacja przyznała środki w wysokości ponad 34 mln złotych na okres pięciu lat. Zagranicznymi partnerami ośrodka będą: Uniwersytet Goethego we Frankfurcie oraz CNRS: Instytut Elektroniki, Mikroelektroniki i Nanotechnologii w Lille.

 

Do tej pory finansowanie w programie MAB zdobyło siedem projektów, m.in.: ośrodek ReMedy, który powstał w Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego i jest kierowany przez prof. Agnieszkę Chacińską i prof. Magdę Konarską. Również w CeNT UW zlokalizowany jest projekt Centrum Optycznych Technologii Kwantowych prof. Konrada Banaszka, którego strategicznym partnerem zagranicznym jest Uniwersytet w Oksfordzie. W ramach programu MAB realizowany jest także m.in. projekt "Międzynarodowe Centrum Badań nad Szczepionkami Przeciwnowotworowymi". Z kolei Centrum ICCVS zostało uruchomione na Uniwersytecie Gdańskim przez dwóch naukowców z zagranicy: prof. Theodora Huppa i prof. Robina Fahraeusa.

 

Kolejny konkurs w programie Międzynarodowe Agendy Badawcze został ogłoszony 23 lipca. Wnioski do konkursu mogą składać wybitni naukowcy z całego świata, którzy zamierzają realizować projekt MAB w jednostce na terytorium Polski, z wyłączeniem województwa mazowieckiego. Termin składania wniosków mija 14 września br. 

 

PAP - Nauka w Polsce
kflo/ ekr/

Kiedy ponowna ciąża?

Kiedy ponowna ciąża?

Planowanie powiększenia rodziny powinno uwzględniać poziom ryzyka dla zdrowia, zarówno matki, jak i dziecka. W świetle dotychczasowych danych idealnie, by od porodu do zajścia w następną ciążę minęło nie mniej niż 12 miesięcy.

Patrioty dla Polski coraz bliżej

Patrioty dla Polski coraz bliżej

Do 2022 roku amerykański koncern Raytheon dostarczy Polsce system obrony przeciwrakietowej średniego zasięgu Patriot.

Nowe centra badawcze w Warszawie

Ponad 73 mln zł od FNP na nowe centra badawcze w Warszawie

Dwa centra naukowe powstaną w Warszawie dzięki środkom z programu Międzynarodowe Agendy Badawcze (MAB) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Otrzymają one łącznie ponad 73 mln zł

Pradzieje Ziem Polskich - wystawa w Państwowym Muzeum Archeologicznym

Pradzieje Ziem Polskich - wystawa w Państwowym Muzeum Archeologicznym

Ta największa stała wystawa w Muzeum przedstawia najdawniejsze dzieje ludzkości na ziemiach polskich od początku osadnictwa do początków panowania Bolesława Krzywoustego.