Na co Warszawa wyda pieniądze?

Na co Warszawa wyda pieniądze?

foto: pixabay.com

 

 

15 listopada minął termin przedłożenia radom do uchwalenia oraz Regionalnym Izbom Obrachunkowym do zaopiniowania projektów budżetów miast na 2019 r. 

 

 

Warszawa: rekordowe wydatki na oświatę

 

Zgodnie z projektem uchwały budżetowej przyszłoroczne dochody Warszawy mają wynieść 17 mld 079 mln zł, co oznacza, że będą wyższe o 764 mln zł od planowanych na 2018 r. Podstawowym źródłem dochodu Warszawy będzie podatek od osób fizycznych (PIT), który wyniesie 6 mld 255 mln zł i będzie o 15,7 proc. wyższy od planu na 2018 r.
 

 

Wydatki w przyszłym roku zaplanowane są na poziomie 18 mld 653 mln zł i są wyższe o 702 mln zł od planowanych na 2018 r. Wydatki bieżące w 2019 roku planowane są na kwotę 15 mld 776 mln zł i są wyższe od planowanych na 2018 rok o 822 mln zł.   Dług m.st. Warszawy na koniec 2019 r. ma wynieść 3 mld 895 mln zł i będzie niższy od planowanego na koniec 2018 r. o 674 mln zł. W relacji do dochodów zadłużenie na koniec 2019 r. będzie stanowiło 22,8 proc., a więc spadnie o ponad 5,2 proc. w stosunku do zadłużenia prognozowanego na koniec 2018 r.
 

 

Najważniejszym elementem projektu budżetu są rekordowo wysokie nakłady na oświatę - 4 mld 421 mln zł. Miasto planuje przeznaczyć więcej środków na bieżące zadania w edukacji, między innymi na podwyżki wynagrodzeń nauczycieli, dalsze dostosowywanie szkół do podwójnego rocznika uczniów, którzy rozpoczną we wrześniu naukę w szkołach ponadpodstawowych. Nie bez znaczenia pozostaje też prognozowany wzrost liczby uczniów od 1 września 2019 r.
 

 

Kolejnym dużym wydatkiem z budżetu miasta będzie zakup usług komunikacji miejskiej. Opłata z budżetu miasta za kursowanie pojazdów wszystkich linii wyniesie 2 mld 722 mln zł, przy jednoczesnym utrzymaniu cen biletów na tym samym poziomie oraz wdrożonych darmowych przejazdach m.in. dla dzieci, młodzieży i seniorów. Łącznie wydatki bieżące na transport i komunikację planowane są na kwotę 3 mld 349 mln zł.
 

 

Wśród największych wydatków inwestycyjnych w 2019 r. są projekt i budowa II linii metra - 873,1 mln zł, budowa Szpitala Południowego - 145,1 mln zł oraz modernizacja ciągu ulic Marsa - Żołnierska na odcinku węzeł Marsa - granica miasta - 71,2 mln zł.

 

Źródło: Serwis Samorządowy i www.kurier.pap.pl

Rany przewlekłe – czy dieta pomaga w ich leczeniu?

Rany przewlekłe – czy dieta pomaga w ich leczeniu?

 

To FAKT! Trudno gojące się rany, takie jak np. odleżyny czy stopa cukrzycowa, mogą wymagać specyficznej zmiany diety, m.in. po to, by organizm produkował więcej kolagenu. O jakie zmiany chodzi? Podpowiadamy - co jeść, a czego unikać.

 

Mój Prąd – program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Mój Prąd – program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Kilkaset neandertalskich narzędzi odkryto w jaskini na zamku w Olsztynie

Kilkaset neandertalskich narzędzi odkryto w jaskini na zamku w Olsztynie

Kilkaset krzemiennych narzędzi wykonanych przez neandertalczyków ok. 40 tys. lat temu odkryli archeolodzy w czasie wykopalisk w jaskini położonej na terenie zamku w Olsztynie (woj. śląskie) w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej.