Gmina Jabłonna Lacka

 

 

 


Źródło: Materiał udostępniony przez serwis mazowszanie.eu / kanał youtube /

 

Jabłonna Lacka.

 

Tuż przy granicy z województwem podlaskim, na wschodzie Mazowsza witają nas gościnne progi gminy Jabłonna Lacka. Jej powierzchnia licząca sto czterdzieści dziewięć kilometrów kwadratowych w połowie położona jest w strefie obszarów chronionych ze względu na unikalne walory przyrodnicze. Na terenie gminy mamy dwa, położone w Dolinie Bugu, rezerwaty przyrody „Wydmę Mołożewską” i „Skarpę Mołożewską”. Pierwszy z nich to siedlisko ptactwa, szczególnie wodnego. Ornitolodzy mogą spotkać tu czarnego kormorana, czaplę siwą, czy będącego na wymarciu w naszym kraju kulona. Skarpa Mołożewska to bogaty florystycznie obszar, gdzie rosną rzadkie i chronione gatunki roślin. Ale Jabłonna Lacka to miejsce interesujące nie tylko ze względu na piękno przyrody, ale także z powodu bogactwa historii. Wschodnie Mazowsze to bowiem miejsce styku wielu kultur, po których do dzisiaj pozostały liczne zabytki i ciekawe opowieści. Dlatego możemy tu spotkać ślady polskich unitów, a także wyznawców prawosławia. W leżącym na terenie gminy Wirowie znajdują się wspaniale zachowane budynki po dawnym monastyrze prawosławnych mniszek, które przybyły tu pod koniec dziewiętnastego wieku. To tutaj nad Bugiem miał powstać przyczółek jedynej, prawdziwej wiary — bastion, z którego miano zjednywać nowych wyznawców i rusyfikować pozostałych. Dlatego kilkanaście lat później wybudowano w Wirowie okazałą świątynię — cerkiew prawosławną pw. Św. Serafina. Zmienne koleje historii spowodowały, że dzisiaj w dawnym monastyrze mieści się dom pomocy społecznej, ale piękno zabytkowych budowli zostało zachowane i cieszy miłośników historii.

Skala Apgar, czyli za co noworodek dostaje punkty

Skala Apgar, czyli za co noworodek dostaje punkty

Pierwsze oceny dziecko dostaje już w pierwszej minucie jego życia - mowa o skali Apgar. Jeśli noworodek otrzyma 8-10 punktów, jego stan uważa się za dobry.

 

Prawie 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Prawie 100 tys. zł na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Założenie działalności gospodarczej, utworzenie miejsca pracy, czy bezpłatne usługi szkoleń i doradztwa – to przedsięwzięcia, które można sfinansować dzięki pożyczce z programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie”.