Gmina Jabłonna Lacka

 

 

 


Źródło: Materiał udostępniony przez serwis mazowszanie.eu / kanał youtube /

 

Jabłonna Lacka.

 

Tuż przy granicy z województwem podlaskim, na wschodzie Mazowsza witają nas gościnne progi gminy Jabłonna Lacka. Jej powierzchnia licząca sto czterdzieści dziewięć kilometrów kwadratowych w połowie położona jest w strefie obszarów chronionych ze względu na unikalne walory przyrodnicze. Na terenie gminy mamy dwa, położone w Dolinie Bugu, rezerwaty przyrody „Wydmę Mołożewską” i „Skarpę Mołożewską”. Pierwszy z nich to siedlisko ptactwa, szczególnie wodnego. Ornitolodzy mogą spotkać tu czarnego kormorana, czaplę siwą, czy będącego na wymarciu w naszym kraju kulona. Skarpa Mołożewska to bogaty florystycznie obszar, gdzie rosną rzadkie i chronione gatunki roślin. Ale Jabłonna Lacka to miejsce interesujące nie tylko ze względu na piękno przyrody, ale także z powodu bogactwa historii. Wschodnie Mazowsze to bowiem miejsce styku wielu kultur, po których do dzisiaj pozostały liczne zabytki i ciekawe opowieści. Dlatego możemy tu spotkać ślady polskich unitów, a także wyznawców prawosławia. W leżącym na terenie gminy Wirowie znajdują się wspaniale zachowane budynki po dawnym monastyrze prawosławnych mniszek, które przybyły tu pod koniec dziewiętnastego wieku. To tutaj nad Bugiem miał powstać przyczółek jedynej, prawdziwej wiary — bastion, z którego miano zjednywać nowych wyznawców i rusyfikować pozostałych. Dlatego kilkanaście lat później wybudowano w Wirowie okazałą świątynię — cerkiew prawosławną pw. Św. Serafina. Zmienne koleje historii spowodowały, że dzisiaj w dawnym monastyrze mieści się dom pomocy społecznej, ale piękno zabytkowych budowli zostało zachowane i cieszy miłośników historii.

Astma u dzieci objawem nie zawsze jest kaszel
Niższy PIT - 17% - od 1 października 2019 r.
Podejrzenie uszkodzonej przesyłki z niebezpieczną substancją na Lotnisku Chopina
Letnie Koncerty na Grochowskiej