Gmina Jabłonna Lacka

 

 

 


Źródło: Materiał udostępniony przez serwis mazowszanie.eu / kanał youtube /

 

Jabłonna Lacka.

 

Tuż przy granicy z województwem podlaskim, na wschodzie Mazowsza witają nas gościnne progi gminy Jabłonna Lacka. Jej powierzchnia licząca sto czterdzieści dziewięć kilometrów kwadratowych w połowie położona jest w strefie obszarów chronionych ze względu na unikalne walory przyrodnicze. Na terenie gminy mamy dwa, położone w Dolinie Bugu, rezerwaty przyrody „Wydmę Mołożewską” i „Skarpę Mołożewską”. Pierwszy z nich to siedlisko ptactwa, szczególnie wodnego. Ornitolodzy mogą spotkać tu czarnego kormorana, czaplę siwą, czy będącego na wymarciu w naszym kraju kulona. Skarpa Mołożewska to bogaty florystycznie obszar, gdzie rosną rzadkie i chronione gatunki roślin. Ale Jabłonna Lacka to miejsce interesujące nie tylko ze względu na piękno przyrody, ale także z powodu bogactwa historii. Wschodnie Mazowsze to bowiem miejsce styku wielu kultur, po których do dzisiaj pozostały liczne zabytki i ciekawe opowieści. Dlatego możemy tu spotkać ślady polskich unitów, a także wyznawców prawosławia. W leżącym na terenie gminy Wirowie znajdują się wspaniale zachowane budynki po dawnym monastyrze prawosławnych mniszek, które przybyły tu pod koniec dziewiętnastego wieku. To tutaj nad Bugiem miał powstać przyczółek jedynej, prawdziwej wiary — bastion, z którego miano zjednywać nowych wyznawców i rusyfikować pozostałych. Dlatego kilkanaście lat później wybudowano w Wirowie okazałą świątynię — cerkiew prawosławną pw. Św. Serafina. Zmienne koleje historii spowodowały, że dzisiaj w dawnym monastyrze mieści się dom pomocy społecznej, ale piękno zabytkowych budowli zostało zachowane i cieszy miłośników historii.

Astma u dzieci: objawem nie zawsze jest kaszel

Astma u dzieci: objawem nie zawsze jest kaszel

Nawet u 90 proc. dorosłych astmatyków ich chorobę można było wykryć jeszcze wtedy, kiedy chodzili do przedszkola.

THE World University Ranking: polskie uczelnie od siódmej setki zestawienia

THE World University Ranking: polskie uczelnie od siódmej setki zestawienia

 

Czternaście polskich uczelni znalazło się w światowym rankingu Times Higher Education World University Ranking. Najlepsze z nich Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski zajęły w nim jednak miejsca w siódmej i ósmej setce. Najlepszy okazał się brytyjski Oxford.

 

Pradzieje Ziem Polskich - wystawa w Państwowym Muzeum Archeologicznym

Pradzieje Ziem Polskich - wystawa w Państwowym Muzeum Archeologicznym

Ta największa stała wystawa w Muzeum przedstawia najdawniejsze dzieje ludzkości na ziemiach polskich od początku osadnictwa do początków panowania Bolesława Krzywoustego.