Regulamin i warunki korzystania z serwisu

Wszelkie informacje publikowane na Portalu "Namazowszu.pl/Pomazowszu.pl" w tym wydarzenia, daty, godziny itp. mają charakter ogólny i mimo dokładanych wszelkich starań mogą ulec zmianie bądź odwołaniu. W związku z tym Portal nie ponosi odpowiedzialności za ich wiarygodność. Każdy chętny chcący wziać udział w którymś z wydarzeń anonsowanych na Portalu robi to na własną odpowiedzialność i wcześniej powinien sam na własną rękę upewnić się, czy wydarzenie ma miejsce w anonsowanym dniu i godzinie zwłaszcza jeśli uczestnictwo jest związane z podróżą lub kłopotliwym dojazdem.


 

REGULAMIN STRONY

1. Regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.namazowszu.pl/www.pomazowszu.pl (dalej: strona)

2. Do korzystania ze strony niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów Internetu oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron www.

3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu strony.

4. Namazowszu.pl/Pomazowszu.pl umożliwia umieszczanie komentarzy pod niektórymi prezentowanymi na stronie tekstami. Namazowszu.pl/Pomazowszu.pl moderuje wpisy na stronie i zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy niezgodnych z regulaminem.

5. Użytkownik strony publikuje komentarze we własnym imieniu i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

6. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników komentarzy:

  •     sprzecznych z powszechnie obowiązującym prawem;
  •     wzywających do dyskryminacji lub nienawiści, w szczególności na tle rasowym, wyznaniowym, etnicznym, orientacji seksualnej;
  •     propagujących przemoc;
  •     zawierających treści wulgarne lub obraźliwe;
  •     zawierających treści niezwiązane z tematyką strony, w tym treści o charakterze reklamowym;
  •     mogących naruszać dobra osobiste osób trzecich;
  •     mających charakter spamu (dużej liczby komentarzy o jednakowej lub podobnej treści);
  •     niebezpiecznych dla prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych, w szczególności zawierających linki zagrażające bezpieczeństwu   prawidłowego funkcjonowania urządzeń lub systemów informatycznych.

7. Namazowszu.pl/Pomazowszu.pl nie informuje o usunięciu komentarza ze strony oraz przyczynie jego usunięcia lub informuje poprzez zamieszczenie własnego komentarza w miejsce usuniętego.

8. Namazowszu.pl/Pomazowszu.pl ma prawo zablokować konto użytkownika i skasować wszystkie komentarze i wpisy ww użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla serwisu bądź innych użytkowników.

9. Namazowszu.pl/Pomazowszu.pl nie udostępnia w żadnej formie danych użytkowników strony innym podmiotom, chyba że dzieje się to za ich wyraźną zgodą lub na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.

10. Namazowszu.pl/Pomazowszu.pl dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia prawidłowego działania strony, jednak informuje, że w wypadku awarii, bez względu na jej przyczynę, istnieje możliwość utraty zgromadzonych danych lub zakłócenia przesyłania danych na stronę.

11. Namazowszu.pl/Pomazowszu.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia strony lub ograniczenia możliwości zamieszczania komentarzy bez informowania o tym i w dowolnym momencie uznanym za właściwy przez pomazowszu.pl

12. Regulamin obowiązuje od momentu opublikowania. Namazowszu.pl/Pomazowszu.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie. Zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na stronie.

13. Uwagi i pytania dotyczące strony mogą być zgłaszane za pośrednictwem poczty elektronicznej redakcja@pomazowszu.pl.


regulamin napisany dzieki pomocy strony panoptykon.org i cyfrowa-wyprawka.org