Ciechanów

Ciechanów

 

Ciechanów
(ok 100 km od Warszawy)

 

Według legendy, założycielem Ciechanowa był legendarny Ciechan, który w prasłowiańskich czasach szukał dogodnego miejsca na osiedlenie. Trafił na wysoką górę otoczoną rozlewiskiem szerokiej rzeki, położoną wśród urodzajnych gleb i rozległych, pełnych grubego zwierza borów. Zbudował na niej domostwo i spłodził ze swoją żoną dziesięciu synów, z którymi wzniósł drewniany, obszerny gród.

Przeprowadzone badania archeologiczne na ciechanowskim grodzisku usytuowanym na Farskiej Górze wykazały istnienie tu osadnictwa już w VII w. Na X-XI w. datowane są fragmenty wałów ziemnych licowanych kamieniem polnym. Ponadto, na północ od grodziska, natrafiono na ślady osady podgrodowej, nieopodal zaś na cmentarzysko z XII w.

 

Pierwsza pisana wzmianka o grodzie ciechanowskim pochodzi z 1065r. Był to dokument wystawiony przez Bolesława Śmiałego dla Benedyktynów mogileńskich, mocą którego mogli stąd pobierać dziesięcinę. Charakter danin świadczył o istnieniu dużej i bogatej osady targowej.

 


 

Ciechanów okiem drona

 


 

 

 

 

Zamek Książąt Mazowieckich

Zamek to najwspanialsza pamiątka Ciechanowa i zarazem jeden z najciekawszych obiektów nizinnego budownictwa obronnego w Polsce. Murowany z cegły o układzie gotyckim, na fundamencie i podmurówce z kamienia, usytuowany na planie prostokąta (48 x 57m), z kwadratowym dziedzińcem wewnątrz. Najstarsze ślady osadnictwa w zakolu rzeki Łydyni można datować na koniec XIII w. Prawdopodobnie w miejscu zamku istniał gród drewniano-ziemny zbudowany przez Konrada II. Zamek murowany był dziełem Siemowita III, który ok. 1370 r. zbudował warownię strzegącą przeprawy przez Łydynię, będącą jednocześnie miejscem schronienie dla mieszkańców miasta w czasie najazdów litewskich i krzyżackich. Książę Janusz I, po 1410 r., stworzył okazałą rezydencję książęcą później wielokrotnie modernizowaną i przebudowywaną.  Więcej o Zamku >>

 

 

 

 

 

Ratusz

Ratusz to obiekt neogotycki, znajduący się na północnej stronie rynku. Wzniesiony został w 1844 r. według projektu znakomitego włoskiego architekta – Henryka Marconiego (1792-1863).

 

 

Kościół Farny

Kościół pod wezwaniem św. Józefa, parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Wzniesiony został w drugiej połowie XIV, obok średniowiecznego grodziska. Późnogotycki obiekt, położony w centrum miasta (ul. Ks. Piotra Ściegiennego 11) stał się sakralną wizytówką Ciechanowa. W swym wnętrzu posiada wiele pamiątek historycznych, tablic i epitafiów.

 

 

 

Kamienica secesyjna Brudnickich

Kamienica jest usytuowana przy ul. Ks. Piotra Ściegiennego 2. Zbudowana w 1912 roku, stała się jednym z najładniejszych budynków w Ciechanowie. Obiekt wpisano do rejestru zabytków.

 

 


 

Hala Pułtuska

Hala była reprezentacyjnym poniemieckim budynkiem z lat 1942-44, który ze względu na swoją architekturę warto zobaczyć. W dolnej części mieszczą się lokale handlowo-usługowe. Hala jest również atrakcją turystyczną - należy do najbardziej charakterystycznych i najdłuższych (ok. 130 m) budynków w mieście.

 

 

 

Muzeum

 

 


Materiał przygotowany dzięki uprzejmości Wydziału Promocji UM w Ciechanowie - Żródło: www.umciechanow.pl/

 

Kiedy ponowna ciąża?

Kiedy ponowna ciąża?

Planowanie powiększenia rodziny powinno uwzględniać poziom ryzyka dla zdrowia, zarówno matki, jak i dziecka. W świetle dotychczasowych danych idealnie, by od porodu do zajścia w następną ciążę minęło nie mniej niż 12 miesięcy.

Dworzec Centralny wpisany do rejestru zabytków

Dworzec Centralny wpisany do rejestru zabytków

 

Dworzec Centralny oddano do użytku 5 grudnia 1975 roku, jako główną stację stolicy obsługującą ruch dalekobieżny. Budowa bardzo innowacyjnego wówczas obiektu trwała 3 lata i była jedną ze sztandarowych inwestycji w Polsce w latach 70. XX wieku. W chwili powstania dworzec był bez wątpienia jednym z najnowocześniejszych nie tylko w kraju, ale też w tej części Europy.