Mazowsze

Mazowsze Warszawa

Mazowsze (łac. Mazovia) – kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce, znajdująca się w większości w woj. mazowieckim; historyczną stolicą Mazowsza jest Płock.

 

W X wieku najgęściej zasiedlonym obszarem Mazowsza były ziemie położone między Wkrą i Orzycem (tzw. „Stare Mazowsze”) z centralnym grodem w Płocku. Osadnictwo koncentrowało się także w okolicach Łęczycy, Czerska, Wizny i nad dopływami Narwi.

 

 

Mazowsze było i nadal jest liderem polskich przemian. Województwo rozwija się najszybciej w Polsce i przyciąga najwięcej inwestycji zagranicznych.

 

To region najbogatszy w kraju, który ma największy wkład w tworzeniu polskiego PKB. W żadnym innym regionie kraju transformacja nie była tak szybka i tak udana. Przemysł województwa odznacza się dużym zróżnicowaniem branżowym, co czyni go mniej zależnym od wahań koniunkturalnych na rynku krajowym i zagranicznym.

 

Dominującą rolę odgrywa przemysł rolno-spożywczy (ze względu na obszar i wielkość produkcji rolnej) oraz petrochemiczny (największa w kraju rafineria w Płocku). Poza tym ważne są – przemysł energetyczny, chemiczny i elektromaszynowy. Cechą charakterystyczną mazowieckiego przemysłu jest szybki rozwój nowoczesnych innowacyjnych branż, jak usługi finansowo-ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, informatyczne, przemysł farmaceutyczny czy elektroniczny. Na Mazowszu zarejestrowanych jest 649 354 firm, w tym z udziałem kapitału zagranicznego jest 23 502 (dane z 2008r.).

 

Dzisiejsze Województwo mazowieckie jest największe pod względem powierzchni i ludności. Znajduje się w środkowej i wschodniej części Polski.
 
Mazowsze obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km².
Według danych z 30 czerwca 2014 r. miało 5,32 mln mieszkańców
Liczba miast na prawach powiatu 5
Liczba powiatów 37
Liczba gmin miejskich 35
Liczba gmin miejsko-wiejskich 50
Liczba gmin wiejskich 229
Ważniejsze rzekiWisła, Bug, Narew, Pilica
 
Przyroda na Mazowszu:
20 % Mazowsza zajmują lasy, głównie sosnowe i dębowe,
1 park narodowy: Puszcza Kampinoska koło Warszawy (płuca Warszawy) o powierzchni prawie 39 000 ha,
9 parków krajobrazowych: Chojnowski, Bolimowski, Brudzeński, Mazowiecki, Nadbużański, Gostynińsko-Włocławski, Górznieńsko – Lidzbarski, Kozienicki, Podlaski Przełomu Bugu,
174 rezerwaty przyrody.

 

Miasto
na
prawach powiatu
Liczba ludności
(30 czerwca 2014)
Pow.
[km²]
Wydatki budżetu 2013
[mln zł]
Dochody budżetu 2013
[mln zł]
Zadłużenie samorządu względem dochodów
2013
[%]
Przeciętna
stopa
bezrobocia
(30.06.2014)
Ostrołęka 52 792 28,63 268,22 242,53 33,7% 14,9%
Płock 122 572 88,04 731,89 685,08 56,8% 12,0%
Radom 217 834 111,80 1007,37 986,35 40,2% 21,6%
Siedlce 76 585 31,86 362,22 350,10 76,9% 10,6%
Warszawa 1 729 119 517,24 12147,98 12222,70 48,5% 4,6%

 

W 2012 r. produkt krajowy brutto woj. mazowieckiego wynosił 353,3 mld zł, co stanowiło 21,9% PKB Polski. Należy jednak podkreślić, że 59,1% PKB województwa wytwarza sama Warszawa. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca mazowieckiego wynosił 66,8 tys. zł (159,2% średniej krajowej), co lokowało na 1. miejscu względem innych województw. Według Eurostatu w 2011 r. PKB na 1 mieszkańca woj. mazowieckiego, według zestandaryzowanego parytetu siły nabywczej, wynosiło 107% średniego PKB w Unii Europejskiej, natomiast PKB województwa bez uwzględnienia siły nabywczej stanowiło w 2009 r. 55,3% średniego PKB Unii (13000 euro na mieszkańca wobec średniej w Unii 23500 euro).

W 2010 r. produkcja sprzedana przemysłu w woj. mazowieckim wynosiła 199,3 mld zł, co stanowiło 20,2% produkcji przemysłu Polski. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w mazowieckim wynosiła 37,4 mld zł, co stanowiło 23,3% tej sprzedaży Polski.

W Płocku swoją siedzibę ma PKN Orlen (4. w indeksie), największy polski koncern paliwowy. W Warszawie i w Siedlcach działa Polimex-Mostostal. W Przasnyszu swoją siedzibę ma firma Kross.

 

Mimo że województwo mazowieckie jest często określane jako Mazowsze, nie jest nim w całości. Wschodnia część województwa to region Podlaski (w znacznie mniejszym stopniu niż geograficznie), natomiast południowa część to ziemia sandomierska będąca częścią Małopolski. Różnice historyczno-kulturowe widoczne są w wielu aspektach, m.in. w architekturze wiejskiej, sposobie zwijania snopów siana czy strojach ludowych. Natomiast część historycznego Mazowsza (większość byłego województwa łomżyńskiego z miastami: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno i Wysokie Mazowieckie) leży poza obecnym terytorium województwa mazowieckiego.

 

 

  

Liczba miast na prawach powiatu 5
Liczba powiatów 37
Liczba gmin miejskich 35
Liczba gmin miejsko-wiejskich 50
Liczba gmin wiejskich

229

 

 

 

 

 


wiki i mazovia.pl serwis Samorządu Województwa Mazowieckiego

Astma u dzieci: objawem nie zawsze jest kaszel

Astma u dzieci: objawem nie zawsze jest kaszel

Nawet u 90 proc. dorosłych astmatyków ich chorobę można było wykryć jeszcze wtedy, kiedy chodzili do przedszkola.

PE w obronie owadów zapylających

PE w obronie owadów zapylających

Komisja Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego jednomyślnie przyjęła rezolucję w sprawie „Inicjatywy UE dotyczącej owadów zapylających”, wzywając do bardziej ukierunkowanych działań w sprawie ochrony dzikich zapylaczy. Posłowie zalecają dalsze ograniczenie stosowania pestycydów i zwiększenie funduszy na badania.

Patrioty dla Polski coraz bliżej

Patrioty dla Polski coraz bliżej

Do 2022 roku amerykański koncern Raytheon dostarczy Polsce system obrony przeciwrakietowej średniego zasięgu Patriot.