Mazowsze

Mazowsze Warszawa

Mazowsze (łac. Mazovia) – kraina historyczna położona w środkowym biegu Wisły oraz dorzeczu jej dopływów w centralnej oraz północno-wschodniej Polsce, znajdująca się w większości w woj. mazowieckim; historyczną stolicą Mazowsza jest Płock.

 

W X wieku najgęściej zasiedlonym obszarem Mazowsza były ziemie położone między Wkrą i Orzycem (tzw. „Stare Mazowsze”) z centralnym grodem w Płocku. Osadnictwo koncentrowało się także w okolicach Łęczycy, Czerska, Wizny i nad dopływami Narwi.

 

 

Mazowsze było i nadal jest liderem polskich przemian. Województwo rozwija się najszybciej w Polsce i przyciąga najwięcej inwestycji zagranicznych.

 

To region najbogatszy w kraju, który ma największy wkład w tworzeniu polskiego PKB. W żadnym innym regionie kraju transformacja nie była tak szybka i tak udana. Przemysł województwa odznacza się dużym zróżnicowaniem branżowym, co czyni go mniej zależnym od wahań koniunkturalnych na rynku krajowym i zagranicznym.

 

Dominującą rolę odgrywa przemysł rolno-spożywczy (ze względu na obszar i wielkość produkcji rolnej) oraz petrochemiczny (największa w kraju rafineria w Płocku). Poza tym ważne są – przemysł energetyczny, chemiczny i elektromaszynowy. Cechą charakterystyczną mazowieckiego przemysłu jest szybki rozwój nowoczesnych innowacyjnych branż, jak usługi finansowo-ubezpieczeniowe, telekomunikacyjne, informatyczne, przemysł farmaceutyczny czy elektroniczny. Na Mazowszu zarejestrowanych jest 649 354 firm, w tym z udziałem kapitału zagranicznego jest 23 502 (dane z 2008r.).

 

Dzisiejsze Województwo mazowieckie jest największe pod względem powierzchni i ludności. Znajduje się w środkowej i wschodniej części Polski.
 
Mazowsze obejmuje obszar o powierzchni 35 558,47 km².
Według danych z 30 czerwca 2014 r. miało 5,32 mln mieszkańców
Liczba miast na prawach powiatu 5
Liczba powiatów 37
Liczba gmin miejskich 35
Liczba gmin miejsko-wiejskich 50
Liczba gmin wiejskich 229
Ważniejsze rzekiWisła, Bug, Narew, Pilica
 
Przyroda na Mazowszu:
20 % Mazowsza zajmują lasy, głównie sosnowe i dębowe,
1 park narodowy: Puszcza Kampinoska koło Warszawy (płuca Warszawy) o powierzchni prawie 39 000 ha,
9 parków krajobrazowych: Chojnowski, Bolimowski, Brudzeński, Mazowiecki, Nadbużański, Gostynińsko-Włocławski, Górznieńsko – Lidzbarski, Kozienicki, Podlaski Przełomu Bugu,
174 rezerwaty przyrody.

 

Miasto
na
prawach powiatu
Liczba ludności
(30 czerwca 2014)
Pow.
[km²]
Wydatki budżetu 2013
[mln zł]
Dochody budżetu 2013
[mln zł]
Zadłużenie samorządu względem dochodów
2013
[%]
Przeciętna
stopa
bezrobocia
(30.06.2014)
Ostrołęka 52 792 28,63 268,22 242,53 33,7% 14,9%
Płock 122 572 88,04 731,89 685,08 56,8% 12,0%
Radom 217 834 111,80 1007,37 986,35 40,2% 21,6%
Siedlce 76 585 31,86 362,22 350,10 76,9% 10,6%
Warszawa 1 729 119 517,24 12147,98 12222,70 48,5% 4,6%

 

W 2012 r. produkt krajowy brutto woj. mazowieckiego wynosił 353,3 mld zł, co stanowiło 21,9% PKB Polski. Należy jednak podkreślić, że 59,1% PKB województwa wytwarza sama Warszawa. Produkt krajowy brutto na 1 mieszkańca mazowieckiego wynosił 66,8 tys. zł (159,2% średniej krajowej), co lokowało na 1. miejscu względem innych województw. Według Eurostatu w 2011 r. PKB na 1 mieszkańca woj. mazowieckiego, według zestandaryzowanego parytetu siły nabywczej, wynosiło 107% średniego PKB w Unii Europejskiej, natomiast PKB województwa bez uwzględnienia siły nabywczej stanowiło w 2009 r. 55,3% średniego PKB Unii (13000 euro na mieszkańca wobec średniej w Unii 23500 euro).

W 2010 r. produkcja sprzedana przemysłu w woj. mazowieckim wynosiła 199,3 mld zł, co stanowiło 20,2% produkcji przemysłu Polski. Sprzedaż produkcji budowlano-montażowej w mazowieckim wynosiła 37,4 mld zł, co stanowiło 23,3% tej sprzedaży Polski.

W Płocku swoją siedzibę ma PKN Orlen (4. w indeksie), największy polski koncern paliwowy. W Warszawie i w Siedlcach działa Polimex-Mostostal. W Przasnyszu swoją siedzibę ma firma Kross.

 

Mimo że województwo mazowieckie jest często określane jako Mazowsze, nie jest nim w całości. Wschodnia część województwa to region Podlaski (w znacznie mniejszym stopniu niż geograficznie), natomiast południowa część to ziemia sandomierska będąca częścią Małopolski. Różnice historyczno-kulturowe widoczne są w wielu aspektach, m.in. w architekturze wiejskiej, sposobie zwijania snopów siana czy strojach ludowych. Natomiast część historycznego Mazowsza (większość byłego województwa łomżyńskiego z miastami: Łomża, Zambrów, Grajewo, Kolno i Wysokie Mazowieckie) leży poza obecnym terytorium województwa mazowieckiego.

 

 

  

Liczba miast na prawach powiatu 5
Liczba powiatów 37
Liczba gmin miejskich 35
Liczba gmin miejsko-wiejskich 50
Liczba gmin wiejskich

229

 

 

 

 

 


wiki i mazovia.pl serwis Samorządu Województwa Mazowieckiego

Kiedy ponowna ciąża?

Kiedy ponowna ciąża?

Planowanie powiększenia rodziny powinno uwzględniać poziom ryzyka dla zdrowia, zarówno matki, jak i dziecka. W świetle dotychczasowych danych idealnie, by od porodu do zajścia w następną ciążę minęło nie mniej niż 12 miesięcy.

Co zabrać na narty? Bez tych rzeczy się nie wybieraj

Co zabrać na narty? Bez tych rzeczy się nie wybieraj

 

Nie ma lepszego sposobu na urlop zimą niż wyjazd na narty! Oczywiście pod warunkiem, że nie zapomnisz zabrać ze sobą paru absolutnie niezbędnych elementów.

 

Ślady pobytu ludzi sprzed tysięcy lat w tatrzańskiej jaskini

Ślady pobytu ludzi sprzed tysięcy lat w tatrzańskiej jaskini

foto: pixabay.com

 

Ślady pobytu ludzi sprzed kilkunastu tysięcy lat wewnątrz Jaskini nad Huczawą w Tatrach Bielskich odkryli m.in. polscy archeolodzy. To kamienne ostrza używane przez myśliwych. Do tej pory w żadnej z tatrzańskich jaskiń nie odkryto pradziejowych przedmiotów.