Rezolucje PE dotyczące sytuacji w Hongkongu, Rosji i na granicy USA-Meksyk

Rezolucje PE dotyczące sytuacji w Hongkongu, Rosji i na granicy USA-Meksyk

foto: pixabay.com

 

Rezolucje PE dotyczące sytuacji w Hongkongu, Rosji i na granicy USA-Meksyk

 

Parlament Europejski przyjął w czwartek trzy rezolucje dotyczące przestrzegania praw człowieka w Hongkongu, w Rosji i na granicy amerykańsko-meksykańskiej. Wezwał m.in. władze Rosji do uwolnienia nielegalnie przetrzymywanych ukraińskich więźniów, a administrację amerykańską - do zaprzestania oddzielania rodzin migrantów przekraczających granicę z Meksykiem.
 
 

Hongkong - protesty wobec prawa ekstradycyjnego

W pierwszej rezolucji Parlament Europejski wzywa rząd Hongkongu do wycofania wysoce kontrowersyjnych poprawek do ustawy o ekstradycji. Projekt ten wywołał masowe protesty na ulicach Hongkongu, w obawie, że nowa ustawa może ułatwić ekstradycję do Chin z powodów politycznych.

 

Posłowie wezwali władze Hongkongu do natychmiastowego oddalenia wszystkich zarzutów wobec pokojowych demonstrantów, uwolnienia zatrzymanych oraz przeprowadzenia niezależnego i bezstronnego dochodzenia w sprawie użycia siły przez policję. Podkreślili, że Unia Europejska podziela wiele obaw zgłaszanych przez obywateli Hongkongu, ponieważ projekt niesie dalekosiężne konsekwencje dla tego terytorium i jego mieszkańców oraz dla UE i obcokrajowców, a ponadto podważa zaufanie dla biznesu w Hongkongu.

 

Od ponad miesiąca przetaczają się przez Hongkong masowe protesty przeciwko popieranemu przez Pekin projektowi nowelizacji prawa ekstradycyjnego, która umożliwiłaby m.in. transfer podejrzanych do Chin kontynentalnych. Zawieszony obecnie projekt nowelizacji uważany jest przez wielu mieszkańców za kolejny przejaw ograniczania autonomii Hongkongu i nasilenia ingerencji Pekinu w wewnętrzne sprawy regionu. Zdaniem krytyków umożliwienie ekstradycji do Chin zagraża praworządności, na której opiera się pozycja Hongkongu jako międzynarodowego centrum finansowego.

 

W jednym z czerwcowych marszów przeciwko nowelizacji uczestniczyły, według organizatorów, prawie dwa miliony ludzi. Podczas innego protestu kilkusetosobowa grupa demonstrantów wdarła się do siedziby lokalnego parlamentu i okupowała ją przez kilka godzin. W niedzielę w starciach pomiędzy protestującymi a policją w miejscowości Sha Tin w północnej części Hongkongu rannych zostało co najmniej 28 osób, z czego dwie są w stanie krytycznym, a cztery w stanie ciężkim.

 

 

Rosja - PE upomina się m.in. o ukraińskich marynarzy

 

Posłowie wezwali władze rosyjskie do bezwarunkowego, pilnego uwolnienia wszystkich bezprawnie i arbitralnie zatrzymanych obywateli Ukrainy, zarówno w Rosji, jak i na tymczasowo okupowanych terytoriach Ukrainy. Dotyczy to Tatarów krymskich, zatrzymanych 10 lipca pokojowych demonstrantów na Placu Czerwonym, oskarżanych z motywów politycznych obywateli Ukrainy oraz 24 członków załogi ukraińskich okrętów marynarki wojennej, zatrzymanych w Cieśninie Kerczeńskiej.

 

24 marynarzy Ukrainy zostało aresztowanych 25 listopada 2018 roku przez siły rosyjskie w rejonie Cieśniny Kerczeńskiej. Władze Rosji twierdzą, że trzy niewielkie okręty, na których znajdowała się załoga, przekroczyły nielegalnie granicę rosyjską. Marynarzom grozi kara do sześciu lat pozbawienia wolności. Władze Ukrainy uważają ich za jeńców wojennych, którzy nie mogą stawać przed sądem. Ostatnio sąd przedłużył o kolejne trzy miesiące areszt wszystkim 24 marynarzom.

 

W rezolucji zaznaczono, że od początku czerwca 2018 r. ponad 70 obywateli Ukrainy zostało zatrzymanych z powodów politycznych w różnych regionach Federacji Rosyjskiej i na okupowanym Krymie. Dodatkowo europosłowie wskazali, iż siły separatystyczne wspierane przez Rosję przetrzymują w regionie Donbasu co najmniej 130 ukraińskich więźniów. Parlament odniósł się także do przeprowadzonych w ostatnich tygodniach przez Rosję na okupowanym Krymie rewizji 26 domów, a następnie aresztowania 24 osób, z których większość to Tatarzy krymscy - działacze, którym obecnie grozi nielegalne pozbawienie wolności do 20 lat.

 

Parlament Europejski domaga się również, aby władze rosyjskie natychmiast zaprzestały wszelkich form nękania wobec wszystkich organizacji i działaczy na rzecz środowiska oraz obrońców praw człowieka i pozwoliły im na prowadzenie społecznej działalności.

 

Tekst tej rezolucji został przyjęty 458 głosami za, przy 80 głosach przeciw i 89 wstrzymujących się.

 

 

Granica amerykańsko-meksykańska - oddzielone od rodziców dzieci

 

W kolejnej rezolucji Parlament Europejski wyraża głębokie zaniepokojenie sytuacją migrantów i osób ubiegających się o azyl na granicy amerykańsko-meksykańskiej, zwłaszcza sytuacją przebywających tam dzieci.

 

Posłowie są głęboko zaniepokojeni przerażającymi warunkami w amerykańskich ośrodkach przetrzymywania imigrantów, w których brakuje odpowiedniej opieki zdrowotnej, żywności i godnych warunków sanitarnych. Posłowie zwracają uwagę, że separacja rodzinna i przetrzymywanie imigrantów nie leżą interesie dziecka i wzywają rząd USA do połączenia w trybie pilnym wszystkich rodziców i opiekunów z dziećmi.

 

W rezolucji podkreśla się, że ochrona granic musi być przeprowadzana w zgodzie z międzynarodowymi zobowiązaniami Stanów Zjednoczonych dotyczącymi praw człowieka; nie powinna być nakierowana na wykrywanie, zatrzymywanie i szybkie deportowanie nielegalnych migrantów.

 

Tekst ten został przyjęty 330 głosami za, przy 252 przeciw i 55 wstrzymujących się.

 

woj/

 

Źródło: kurier.pap.pl

Skala Apgar, czyli za co noworodek dostaje punkty

Skala Apgar, czyli za co noworodek dostaje punkty

Pierwsze oceny dziecko dostaje już w pierwszej minucie jego życia - mowa o skali Apgar. Jeśli noworodek otrzyma 8-10 punktów, jego stan uważa się za dobry.

 

Szop pracz zaobserwowany w Roztoczańskim Parku Narodowym

Szop pracz zaobserwowany w Roztoczańskim Parku Narodowym

Szopa pracza zarejestrowały fotopułapki w Roztoczańskim Parku Narodowym - poinformował PAP dr Robert Mysłajek z UW. Ten pochodzący z Ameryki Północnej gatunek inwazyjny spotykany był dotąd częściej w Polsce zachodniej, w Roztoczańskim Parku Narodowym zaobserwowano go po raz pierwszy.

Co dalej z unijną polityką bezpieczeństwa i obrony?

Co dalej z unijną polityką bezpieczeństwa i obrony?

 

Polityka bezpieczeństwa i obrony w Unii Europejskiej w przeważającej mierze leży w gestii państw członkowskich. Jednocześnie wspólną politykę bezpieczeństwa i obrony, która mogłaby stopniowo doprowadzić do powstania Europejskiej Unii Obrony, zapisano w Traktacie z Lizbony.