Obrót nieruchomościami w Warszawie

Data dodania: 
16.01.2020
Obrót nieruchomościami w Warszawie

foto:pixabay.com

 

Obrót nieruchomościami w Warszawie w 2018 r.

 

W 2018 r. zawarto 27 tys. transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości o wartości 18 mld zł. Dominującą formą obrotu nieruchomościami był wolny rynek. Największy udział pod względem ilościowym miały transakcje lokalami mieszkalnymi.

 

W Warszawie zawarto 26695 transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości, co stanowiło 41,6% wszystkich transakcji w województwie mazowieckim. W porównaniu z 2017 r. ich liczba wzrosła o 819 (o 3,2%). Najwięcej transakcji zostało zawartych na wolnym rynku — 99,8% (wzrost o 0,3 p. proc. w porównaniu z 2017 r.), a tylko 0,2% w sprzedaży bezprzetargowej i przetargowej.

 

W obrocie nieruchomościami w Warszawie 2018 r. najwięcej pod względem ilościowym było transakcji lokalami mieszkalnymi i niemieszkalnymi (24,3 tys.), najmniej nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi (1,1 tys.).

 

W stosunku do 2017 r. odnotowano wzrost udziału transakcji nieruchomościami zabudowanymi (o 0,5 p. proc.), nieruchomościami niezabudowanymi (o 0,3 p. proc.), a spadek transakcji lokalami mieszkalnymi i niemieszkalnymi (o 0,8 p. proc.).

 

W 2018 r. wartość wszystkich transakcji nieruchomości zawartych w Warszawie wyniosła 18,0 mld zł, co stanowiło 65,7% wartości transakcji zawartych w województwie mazowieckim. W porównaniu z 2017 r. ich wartość wzrosła o 16,2%. Największe obroty nieruchomościami w ujęciu wartościowym odnotowano dla lokali mieszkalnych i niemieszkalnych (12,7 mld zł), a najmniejsze dla nieruchomości gruntowych niezabudowanych (2,9 mld zł). W stosunku do roku poprzedniego wystąpił wzrost udziału wartości transakcji nieruchomości gruntowych niezabudowanych (o 3,2 p. proc.), nieruchomości gruntowych zabudowanych (o 0,9 p. proc.), natomiast spadek lokalami mieszkalnymi i niemieszkalnymi (o 4,1 p. proc.)

 

Najwyższą przeciętną wartość pojedynczej transakcji w Warszawie w 2018 r. odnotowano dla nieruchomości niezabudowanych (2800958,4 zł), a najniższą dla lokali mieszkalnych i niemieszkalnych (523300,8 zł).

W przeliczeniu na 1000 ludności liczba transakcji kupna/sprzedaży nieruchomości w Warszawie w 2018 r. kształtowała się na poziomie 15,1 (wobec 11,9 w województwie mazowieckim).

 

Transakcje kupna/sprzedaży lokali mieszkalnych

W 2018 r. obrót lokalami mieszkalnymi w ujęciu ilościowym stanowił 94,7% obrotów lokalami mieszkalnymi i niemieszkalnymi w Warszawie oraz w ujęciu wartościowym — 91,0%. W porównaniu z 2017 r. liczba transakcji kupna/sprzedaży lokali mieszkalnych spadła o 0,1%, a ich wartość wzrosła o 9,2%. Zdecydowana większość transakcji lokalami mieszkalnymi została zawarta na wolnym rynku — 99,9% wszystkich transakcji kupna/sprzedaży lokali mieszkalnych. W ramach przeprowadzonych transakcji sprzedano 23199 lokali mieszkalnych (najwięcej lokali 3-izbowych — 34,6%). W stosunku do roku poprzedniego spadła liczba sprzedanych lokali mieszkalnych oraz lokali 3-izbowych odpowiednio o 0,6% i 4,1%.

 

Średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych na wolnym rynku

W Warszawie w 2018 r. średnia cena transakcyjna lokali mieszkalnych na wolnym rynku wyniosła 8768 zł za 1 m2 i była o 556 zł (6,8%) wyższa niż w 2017 r. Najwięcej trzeba było zapłacić za mieszkanie 1-izbowe (9430 zł/m2), najmniej za 3-izbowe (8570 zł/m2). W województwie mazowieckim, podobnie jak w Warszawie, najwyższa cena była za mieszkanie 1-izbowe (8552 zł/m2), zaś najniższa za 4-izbowe i większe (7021 zł/m2).

 

 

Źródło:  Urząd Statystyczny w Warszawie

Legendarny VIS wraca na rynek

Legendarny VIS wraca na rynek

Radom sp. z o.o. wyprodukowała okolicznościową serię pistoletów VIS wz. 35 w oparciu o oryginalną, przedwojenną dokumentację

Przez pięć lat Amazon zainwestował w Polsce ponad 14 mld zł

Przez pięć lat Amazon zainwestował w Polsce ponad 14 mld zł

 

Od 2014 roku zainwestowaliśmy w Polsce ogółem ponad 14 mld złotych – powiedział PAP wiceprezes ds. operacyjnych Amazon w Europie Steven Harman. Dodał, że obecnie firma skupia się na ograniczaniu śladu węglowego na świecie.

 
 

Pradzieje Ziem Polskich - wystawa w Państwowym Muzeum Archeologicznym

Pradzieje Ziem Polskich - wystawa w Państwowym Muzeum Archeologicznym

Ta największa stała wystawa w Muzeum przedstawia najdawniejsze dzieje ludzkości na ziemiach polskich od początku osadnictwa do początków panowania Bolesława Krzywoustego.