Pieniądze na szkolenia pracowników z KFS wciąż do wzięcia

Pieniądze na szkolenia pracowników z KFS wciąż do wzięcia

 

 Pieniądze na szkolenia pracowników z KFS wciąż do wzięcia

 

Ponad 6,1 mln zł jest jeszcze do wykorzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na podnoszenie kwalifikacji pracowników i pracodawców na Mazowszu. Od września, na ten cel będzie dodatkowo 5,47 mln zł z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Na szkolenia w 2019 roku można przeznaczyć ponad 27,7 mln zł. Do końca pierwszego półrocza mazowieckie powiatowe i miejskie urzędy pracy podpisały umowy z pracodawcami na około 21,6 mln zł.

 

W tym roku Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ustaliło priorytety, które mają wspierać kształcenie ustawiczne m.in.: pracowników, którzy nie posiadają świadectwa dojrzałości; po 45. roku życia; którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej; pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym; instruktorów praktycznej nauki zawodu; nauczycieli kształcenia zawodowego oraz kształcenie ustawiczne pracowników w zawodach deficytowych.

 

Na Mazowszu pieniądze otrzymane z Krajowego Funduszu Szkoleniowego pracodawcy przeznaczali głównie na szkolenia pracowników: z grupy zawodów deficytowych − 14,5 mln zł; mogących udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ─ 4,5 mln zł; bez świadectwa maturalnego ─ ponad 1,4 mln zł; na pozostałe formy szkolenia ─ 1,24 mln złotych.

 

W drugiej połowie roku, do dyspozycji mazowieckich pracodawców będzie dodatkowo 5,47 mln zł z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Powiatowe urzędy pracy będą mogły ją rozdysponować po wykorzystaniu limitu podstawowego KFS.

 

Środki rezerwy można przeznaczyć na kształcenie ustawiczne: pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej i Warsztatów Terapii Zajęciowej; z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz podnoszenie kwalifikacji zawodowych w firmach, które zastosowały nowe technologie i narzędzia pracy.

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy funkcjonuje od 2014 roku. W ciągu pięciu lat ze wsparcia skorzystało 6431 mazowieckich pracodawców, którzy przeszkolili 51 577 pracowników.

 

 

Tabela. Szczegółowy podział środków dla powiatowych urzędów pracy na Mazowszu w 2019 roku

 

 

Lp.

Powiaty
(PUP/MUP/UP)

Środki przydzielone przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2019 rok dla powiatowych urzędów pracy województwa mazowieckiego (w tys. zł)

1

białobrzeski

50,00

2

ciechanowski

300,00

3

garwoliński

742,30

4

gostyniński

281,20

5

grodziski

517,30

6

grójecki

1 150,00

7

kozienicki

300,00

8

legionowski

700,00

9

lipski

300,00

10

łosicki

300,00

11

makowski

200,00

12

miński

766,80

13

mławski

450,00

14

nowodworski

542,50

15

ostrołęcki i m. Ostrołęka

500,00

16

ostrowski

850,00

17

otwocki

781,40

18

piaseczyński

1 145,90

19

płocki

1 400,00

20

m. Płock

1 116,60

21

płoński

599,40

22

pruszkowski

1 000,00

23

przasnyski

385,00

24

przysuski

317,50

25

pułtuski

338,50

26

radomski i m. Radom

1 200,00

27

siedlecki i m. Siedlce

2 340,40

28

sierpecki

303,10

29

sochaczewski

616,30

30

sokołowski

550,00

31

szydłowiecki

250,00

32

m. st. Warszawa

4 000,00

33

warszawski zachodni

800,00

34

węgrowski

464,10

35

wołomiński

1 000,00

36

wyszkowski

543,90

37

zwoleński

265,80

38

żuromiński

281,00

39

żyrardowski

100,00

 

Ogółem

27 749,00

 

 

Źródło: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie 

Dodaj komentarz

Plain text

  • Znaczniki HTML niedozwolone.
  • Adresy internetowe są automatycznie zamieniane w odnośniki, które można kliknąć.
  • Znaki końca linii i akapitu dodawane są automatycznie.

Kiedy ponowna ciąża?

Kiedy ponowna ciąża?

Planowanie powiększenia rodziny powinno uwzględniać poziom ryzyka dla zdrowia, zarówno matki, jak i dziecka. W świetle dotychczasowych danych idealnie, by od porodu do zajścia w następną ciążę minęło nie mniej niż 12 miesięcy.

Konkurs „NA WSI NAJLEPIEJ” - rozstrzygnięty

Konkurs „NA WSI NAJLEPIEJ” - rozstrzygnięty

Polska Organizacja Turystyczna, zwracając uwagę na potencjał turystyczny polskiej wsi przeprowadziła drugą edycję konkursu „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej”. Jego celem jest wyłonienie najciekawszych miejsc i atrakcji związanych z tą formą turystyki.